Archive for the ‘ Uncategorized ’ Category

Buwan ng Wika 2011

“Ang Wikang Filipino ay Wikang Panlahat, Ilaw at Lakas sa Tuwid na Landas”

Advertisements